Kompozisyon ve Kompozisyon Arasındaki Fark - Fark-Arası

Kompozisyon ve Kompozisyon Arasındaki Fark

Ana Fark - Kompozisyon vs Kompozisyon

Birçok öğrenci, Deneme ve Kompozisyon kelimelerinin aynı anlama geldiğini ve birbirlerinin yerine kullanılabileceğini düşünüyor. Denemenin bir kompozisyon türü olduğu doğru olsa da, bütün kompozisyonlar kompozisyon değildir. İlk önce kompozisyonun anlamına bakalım. Bir kompozisyon, kısa bir hikaye, şiir, deneme, araştırma makalesi veya bir müzik parçası olabilir. bu yüzden asıl fark kompozisyon ve kompozisyon arasındaki kompozisyon bir kompozisyon türüdür, kompozisyon herhangi bir yaratıcı çalışmayı ifade eder.

Deneme Nedir?

Bir deneme belirli bir konuyu veya konuyu tanımlayan, analiz eden ve değerlendiren edebi bir kompozisyon. Tipik olarak, gerçeklerin, rakamların ve kişisel görüşlerin, yazarın fikirlerinin bir birleşimini içerir. Denemeler, eğitim alanında yaygın olarak kullanılan bir akademik yazı türüdür. Aslında, kompozisyon okul düzeyinde yazılmış ana edebi kompozisyon türü olarak tanıtılabilir.

Bir deneme tipik olarak kısa bir giriş, destekleyici paragraflardan oluşan bir organ ve bir sonuçtan oluşur. Bununla birlikte, bir kompozisyonun yapısı, içeriği ve amacı, kompozisyonun türüne bağlı olabilir. Bir kompozisyon, verilen kompozisyon başlığına veya kompozisyon yazarının tarzına bağlı olarak çeşitli tiplerde sınıflandırılabilir. Anlatı, Tanımlayıcı, Tartışmacı, Açıklayıcı, İkna Edici, vb. Bu yazı türlerinden bazılarıdır. Makalenin içeriği, yapısı ve tarzı da kompozisyonun niteliğine bağlıdır. Denemenin karmaşıklığı ayrıca denemenin türüne de bağlıdır. Örneğin, anlatı ve betimleyici makaleler ilkokul öğrencileri tarafından bile yazılabilirken, tartışmacı ve ikna edici yazılar genellikle yaşlı öğrenciler tarafından yazılır.

Bazen insanların, özellikle eğitim alanına dahil olanların kompozisyonu ifade etmek için kompozisyon terimini kullandıklarını fark etmek ilginçtir. Şimdi bir kompozisyonun ne olduğunu tartışalım.


Kompozisyon Nedir?

Terim terimiyle ifade edilebilir herhangi bir yaratıcı çalışma. Bir kompozisyon, bir müzik parçası, edebiyat sanatı olabilir. Örneğin, G minor'da 40 numaralı Senfoni Mozart'ın bir kompozisyonu.

Edebi kompozisyon terimi bir şiir, kısa öykü, deneme, drama, roman ve hatta bir araştırma makalesi anlamına gelebilir. Özgün ve yaratıcı bir edebi eser anlamına gelir.

Kompozisyon terimini, kolej / okul öğrencileri tarafından yazılan makalelere atıfta bulunmak için kullanıyoruz. Bu yüzden birçok öğrenci kompozisyon ve kompozisyonun eş anlamlı olduğunu varsaymaktadır. Şimdi bu iki terimi ayrı ayrı okuduğunuza göre, kompozisyon ile kompozisyon arasında belirgin bir fark olduğunu fark edeceksiniz.


Kompozisyon ve Kompozisyon Arasındaki Fark

Tanım

deneme belirli bir konuda oldukça kısa bir yazıdır.

bileştirme, kompozisyon yaratıcı bir çalışmadır.

Arabağlantı

deneme bir bileşim türüdür.

Hepsi değil bileşimler denemeler vardır.

Kategoriler

deneme anlatı, açıklayıcı, ikna edici, tartışmacı, açıklayıcı vb. olarak kategorize edilebilir.

bir bileştirme, kompozisyon Kısa bir hikaye, roman, şiir, deneme, drama, resim, müzik parçası vb. olabilir.

Nesir vs ayet

deneme her zaman nesirle yazılmıştır.

bileştirme, kompozisyon nesir veya ayet olabilir.